اکنون اهداء کنید

مسجد امام علی علیه السلام دانمارک واقع در شهر کپنهاگ مکانی مردمی و غیر انتفاعی است. برنامه های این مسجد برای همه اقشار جامعه بوده و هزینه های آن به شکل مردمی توسط کمک های مالی، از اعضای محلی و مساعدت های خیرین در سراسر جهان تامین می گردد. چنانچه مایل هستید در تامین هزینه ها با ما همیاری کنید اکنون از طریق این درگاه الکترونیکی اهداء کنید.

اگر شما قادر به هدیه مالی نیستید وقت و همکاری شما در زمینه هایی که در آن متخصص هستید، به همان اندازه برای ما ارزشمند است و از آن استقبال می نماییم.

شایان ذکر است با توجه به اخذ اجازه کتبی تولیت محترم مسجد از مراجع عظام تقلید نسبت به صرف موارد ذیل در شئون مسجد، می توانید از طریق این درگاه الکترونیکی نسبت به پرداخت این موارد نیز اقدام نمایید.

  • صدقات جاریه و نذورات
  • پرداخت نصف سهم امام علیه السلام

با آرزوی توفیق و بهروزی

100 کرون: 
200 کرون: 

DKK

 

DKK

 
زبان
دانمارکی
عربی