آثار و برکات زيارت امام رضا علیه السلام

برای زیارت امام رضا علیه السلام در احادیث آثار و برکاتی ذکر شده که در ذیل تعدادی از این روایات تقدیم می گردد:
1) حضرت رسول اکرم (صلي الله عليه و آله وسلم) فرمودند: «پاره اي از تن من در زمين خراسان دفن خواهد شد، مؤمني او را زيارت نکند، مگر آنکه خداوند عزوجل بهشت را بر او واجب گرداند، و آتش را بر بدنش حرام کند.»
عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 255، ح 4، امالي شيخ صدوق (رحمت الله عليه) ص 60 .
2) از حضرت امام رضا (عليه السلام) روايت شده است که فرمودند:
«هر که براي زيارتم بار سفر بندد، دعايش مستجاب و گناهانش آمرزيده شود، هر که مرا در آن قطعه زمين زيارت کند، همانند کسي است که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) را زيارت کرده باشد و خداوند اجر هزار حج مقبول و هزار عمره ي مقبوله براي او بنويسد و من و پدرانم شفاعت کنندگان او در روز قيامت باشيم، و اين قطعه زمين باغي است از باغهاي بهشت و محل رفت و آمد فرشتگان است و تا ابد گروهي از آسمان نازل مي شوند و گروهي بالا مي روند تا آن که در صور بدمند. ( روز قيامت)
«بحارالانوار، ج 102، ص 44، ح 51».
3) حضرت امام جواد (عليه السلام) مي فرمايند:
«هر که قبر پدرم در طوس را زيارت کند، خداوند گناهان گذشته و آينده ي او را بيامرزد، و روز قيامت منبري رو به روي منبر رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) براي او نصب کند تا آن که خداوند از حسابرسي بندگانش فارغ شود.» «عيون اخبار الرضا عليه السلام، ج 2، ص 259، ح 19».
4) از حضرت امام جواد (عليه السلام) روايت شده است که فرمودند:
«براي کسي که پدرم (عليه السلام) را عارف به حقش در طوس زيارت کند، بهشت را از سوي خداي متعال ضمانت مي کنم.»
«عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، ص 256، ح 7».
5) از عبدالعظيم حسني روايت شده است که گفت: شنيدم امام محمد بن علي الجواد (عليهماالسلام) مي فرمايند: «هر که پدرم را زيارت کند و از باران يا سرما يا گرما به او آزاري رسد، خداوند آتش را بر بدنش حرام کند.»
«امالي شيخ صدوق (رحمت الله عليه)، ص 521».
6) از علي بن حسن بن فضال به نقل از پدرش روايت شده است که گفت:
مردي از اهل خراسان به حضرت رضا (عليه السلام) عرض کرد: اي فرزند رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) من رسول خدا را در خواب ديدم که به من مي فرمودند: « وقتي پاره ي تن مرا در زمينتان به خاک بسپارند، و امانتم را به شما بسپارند، و ستاره ي من در خاک شما غروب کند، شما را چه خواهد شد؟
پس امام رضا (عليه السلام) به او فرمودند:
«من آن کسي هستم که در زمين شما دفن مي شوم، و من پاره ي تن پيامبر شما هستم، و من آن وديعه و ستاره هستم، به راستي که هر کس مرا زيارت کند و حق و اطاعت مرا که خدا واجب کرده است ، بشناسد، من و پدرانم در روز قيامت شفيع او خواهيم بود، و هر که را روز قيامت ما شفيعش باشيم، نجات يافته است، حتي اگر گناهان جن و انس بر دوش او باشد.
پدرم ازجدم از پدرش از پدرانش (عليهم السلام) به من فرمودند:
همانا رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمودند: هر که مرا در خواب ببيند، مرا ديده است، زيرا شيطان به صورت من درنمي آيد و نه به صورت کسي از اوصياء من، و نه به صورت کسي از شيعيانشان، و خواب صادق جزيي از هفتاد جزء نبوت است.»
«عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، ص 257، ح 11، امالي شيخ صدوق (رحمت الله عليه) ص 61).
7) از امام علي بن محمد الهادي (عليهماالسلام) روايت شده است که فرمودند:
«هر که از خداوند تبارک و تعالي حاجتي دارد، با غسل به زيارت قبر جدم امام رضا عليه السلام در طوس برود و نزد سر مبارکش دو رکعت نماز گذارد و حاجتش را در قنوت از خدا بخواهد، همانا اجابت مي شود، مگر آن که گناهي يا قطع رحمي بخواهد، ما به درستي که محل قبرش، قطعه زميني از زمينهاي بهشت است، مؤمني او را زيارت نکند، مگر آن که خداوند از آتش برهاندش و در بهشت جايگزينش سازد.
«عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، ص 262، ح 32، امالي شيخ صدوق (رحمت الله عليه) ص 471».
8) حضرت علي (عليه السلام) مي فرمايند: «مردي از فرزندان من در زمين خراسان مظلومانه با زهر کشته خواهد شد، نامش نام من، و نام پدرش نام پسر عمران، موسي (عليه السلام) است. همانا هر که او را در غربتش زيارت کند، خداوند عزوجل گناهان گذشته و آينده ي او را بيامرزد، حتي اگر به عدد ستارگان و قطره هاي باران و برگ درختان باشد.» «عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، ص 258، ح 17».
9) از حضرت امام صادق (عليه السلام) روايت شده:
«نواده ي من در زمين خراسان، در شهري که به آن طوس گفته مي شود، کشته خواهد شد، هر که او را در طوس زيارت کند، و عارف به حقش باشد، روز قيامت دستش را مي گيرم، و داخل بهشت مي کنم، حتي اگر داراي گناهان کبيره باشد.»
راوي گفت: پرسيدم فدايت شوم عرفان حقش چيست؟ فرمودند:
«بداند همانا او امامي است که طاعتش واجب است و شهيد غريب است، هر که او را زيارت در حالي که عارف به حقش باشد، خداوند عزوجل پاداش هفتاد هزار شهيد راستيني را که در رکاب رسول خدا صلي الله عليه وآله و سلم به شهادت رسيده اند، به او عطا خواهد کرد.
امالي شيخ صدوق، صفحه 105، عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، ص 259، ح 18
10) از سليمان بن حفص روايت شده که گفت: شنيدم اباالحسن موسي بن جعفر (عليه السلام) مي فرمايد: همانا فرزندم علي مظلومانه با زهر کشته مي شود، و در کنار هارون در طوس دفن مي شود، هر که او را زيارت کند، مانند کسي است که رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) را زيارت کرده باشد.
«عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، ص 260، ح 23»
11) از علي بن عبدالله بن قطرب روايت شده که گفت: فرزندان حضرت موسي بن جعفر (عليهماالسلام) نزد ايشان جمع بودند، امام رضا (عليه السلام) که در اول جواني بودند، از مقابل حضرت موسي بن جعفر (عليهماالسلام) عبور کردند، امام موسي کاظم (عليه السلام) فرمودند: «اين فرزند دلبندم در زمين غربت مي ميرد، هر که او را با اعتقاد به امامتش و عارف به حقش زيارت کند، نزد خداوند عزوجل مانند شهداي بدر است.»
«کامل الزيارات، ص 304، ح 5».
12) حضرت امام رضا (عليه السلام) مي فرمايند: «هر که مرا در غربتم و دوري مزارم زيارت کند، روز قيامت در سه جا به فريادش مي رسم ، تا از هول و وحشت آن مکانها نجاتش دهم: هنگامي که نامه ها به چپ و راست تقسيم مي شود، هنگام صراط، و هنگام سنجش اعمال.»
امالي شيخ صدوق (رحمه الله عليه)، ص 106، ج 220 ، کامل الزيارات، ص 304، ح 4، عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، ص 25، ح 2.
13) از هروي روايت شده است که گفت: از حضرت امام رضا (عليه السلام) شنيدم که فرمودند:
«به خدا قسم هيچ يک از ما نيست، جز اين که کشته و شهيد شود.»
عرض کردند: يابن رسول الله، شما را چه کسي خواهد کشت؟ فرمودند:
«بدترين خلق خدا در زمان من، مرا به وسيله ي زهر مي کشد، سپس مرا در مکاني دورافتاده و سرزمين غربت دفن مي کند، بدان هر که مرا در غربتم زيارت کند، خداوند عزوجل اجر صد هزار شهيد و صد هزار صديق و صد هزار حج کننده و عمره کننده و صد هزار مجاهد را براي او مي نويسد، و با ما محشور مي شود، و در درجات عالي بهشت همراه ما مي باشد.»
«عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، ص 256، ح 9، امالي شيخ صدوق (رحمت الله عليه) ص 61».
14) از حضرت امام رضا (عليه السلام) روايت شده است که فرمودند:
«من در زمين غربت کشته و مسموم و مدفون مي شوم، اين را از سخناني دانستم که پدرم از پدرش که از پدرانش علي بن ابي طالب (عليهم السلام) از رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) براي من وصيت مي کرد، همانا هر که مرا در غربتم زيارت کند، من و پدرانم شفاعت کنندگان او در روز قيامت هستيم، و هر که ما شفيع او باشيم، نجات مي يابد حتي اگر گناهان انس و جن را بر دوش داشته باشد.»
«عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، ص 263، ح 33، امالي شيخ صدوق (رحمت الله عليه)، ص499».
15) از هروي روايت شده که گفت : حضرت رضا (عليه السلام) در گنبدي که قبر هارون الرشيد در آن بود داخل شدند، سپس با دست خويش بر کنار آن خطي کشيدند و فرمودند:
«اينجا خاک من است، و در آن دفن خواهم شد، و خداوند اين مکان را محل رفت و آمد شيعيان و دوستدارانم قرار مي دهد، به خدا قسم زيارت کننده يي از آنها مرا زيارت نکند، و سلام دهنده يي از آنها بر من سلام نکند، مگر آن که مغفرت و رحمت خدا با شفاعت ما اهل بيت بر او واجب شود.»
عيون اخبار الرضا (عليه السلام)، ج 2، ص 136 ، ح 1.

لینک کوتاه: http://imamalimoske.dk/fa/Hu278

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

زبان
دانمارکی
عربی